eten

e e t h u i s  P u u r  G e n i e t e n  s e r v e e r t   e e n  e e r l i j k e  k e u k e n m e t  r e s p e c t  v o o r  p r o d u c t  e n  s m a a k 

o p  w o e n s d a g – d o n d e r d a g – v r i j d a g  k a n  u  e r  z o w e l ‘ s

m i d d a g s  a l s   ’s a v o n d s  g e n i e t e n  v a n  e e n  m a r k t m e n u

o p  z o n d a g  w o r d t  h e t  m a r k t m e n u  e n k e l ’s  m i d d a g s

g e s e r v e e r d

2 gangen 28€

3 gangen 37€

 

P U U R  G E N I E T E N

n o o r d z e e k r a b 

w a k a m é / w a s a b i / r o d e  u i   

e e n d e n l e v e r *

t e r r i n e / u i e n c o n f i t / b r i o c h e

s c h a r t o n g  **

k r e e f t e n s a u s / k o k k e l t j e s

h e r t 

f i l e t / a u b e r g i n e / k r i e l t j e s  

p e e r

c a r a m e l / c h o c o l a d e / v a n i l l e 

3 gangen à 49€ ( met wijnen 69€)

4 gangen à 65€ ( met wijnen 90€)*

5 gangen à 80€ ( met wijnen 110€)**

Supplement kaas ipv dessert 5€

d e z e  m e n u  s e r v e r e n  w i j  e n k e l   p e r  t a f e l

M A R K T M E N U

o p   w o e n s d a g    d o n d e r d a g – vr i j d a g  s t e l l e n   w i j   u              g r a a g   o n s  w i s s e l e n d   m a r k t m e n u   v o o r. 

2  g a n g e n   2 8€

3  g a n g e n   3 7€ 

o p  z o n d a g  b i e d e n  w i j  u  ’ s  m i d d a g s   e e n  l u n c h  a a n :

3  g a n g e n  3 7€

h e e f t  u   a l l e r g i ë n ? l a a t  h e t  o n s  w e t e n  w e  p a s s e n              h e t  g e r e c h t   v o o r  u  a a n . 

E E R S T 

b r u s c h e t t a / a r t i s j o k / m o z a r e l l a / t o m a a t                             15€   

n o o r d z e e k r a b / w a k a m é / w a s a b i                                                   18€  

e e n d e n l e v e r / b r i o c h e / u i e n c o n f i t                                             19€ 

m e l k a a r d a p p e l / g a r n a a l / e i                                                              21€   

h u i s g e m a a k t e  k a a s k r o k e t j e s                                                        18€ 

r u n d s c a r p a c c i o  / o u d e  p a r m e z a a n  / t r u f f e l m a y o       19€

H O O F D G E R E C H T E N 

t o n g s c h a r / k o k k e l t j e s / k r e e f t e n s a u s                                      27€

s c a m p i  / l o o k b o t e r                                                                                     25€  

z e e t o n g  “ m e u n i è r e ”                                                                                34€

h e r t  f i l e t / a u b e r g i n e / k r i e l t j e s                                                     28€ 

f i l e t   p u r  “ w i t – b l a u w”  / g e g r i l d / f r i e t j e s                               32€ 

s t e a k  t a r t a a r                                                                                                  27€ 

c o t e  à  l ‘ o s   / v e r s e  f r i e t j e s / s l a a t j e  (2 p e r s )                         62€ 

e x t r a  s a u s 3€

o r  e c h i e t t e  t r u f f e l                                                                                    24€    

   

wenst u met een groep te komen genieten , contacteer ons en wij stellen samen met u een menu op en dit volgens uw budget

 

blijf op de hoogte van het nieuwe menu

eten & slapen