eten

e e t h u i s  P u u r  G e n i e t e n  s e r v e e r t   e e n  e e r l i j k e  k e u k e n m e t  r e s p e c t  v o o r  p r o d u c t  e n  s m a a k 

o p  w o e n s d a g – d o n d e r d a g – v r i j d a g  k a n  u  e r  z o w e l ‘ s

m i d d a g s  a l s   ’s a v o n d s  g e n i e t e n  v a n  e e n  m a r k t m e n u

o p  z o n d a g  w o r d t  h e t  m a r k t m e n u  e n k e l ’s  m i d d a g s

g e s e r v e e r d

2 gangen 28€

3 gangen 37€

P U U R  G E N I E T E N

i b e r i c o  t o n a t o 

v a r k e n s r u g / t o n i j n s a u s / k a p p e r t j e s   

b o u c h o t  m o s s e l t j e s*

l o o k / t h i j m / t o m a a t

r u n d s t a r t a a r  **

h o l s t e i n / z o m e r t r u f f e l

k o o l v i s

p a t a t a s  b r a v a s / c o u r g e t t e / v e n k e l 

f r a m b o o s

a m a r e n a / b o t e r c r u m b l e

3 gangen à 49€ ( met wijnen 67€)

4 gangen à 65€ ( met wijnen 88€)*

5 gangen à 81€ ( met wijnen 109€)**

supplement kaas ipv dessert 5€

d e z e  m e n u  s e r v e r e n  w i j  e n k e l   p e r  t a f e l

M A R K T M E N U

o p   w o e n s d a g    d o n d e r d a g – vr i j d a g  s t e l l e n   w i j   u  

g r a a g   o n s  w i s s e l e n d   m a r k t m e n u   v o o r

2  g a n g e n   2 8€

3  g a n g e n   3 7€ 

o p  z o n d a g  b i e d e n  w i j  u  ’s  m i d d a g s   e e n  l u n c h  a a n:

3  g a n g e n  3 7€

h e e f t  u  be p a a l d e  a l l e r g i ë n ?

l a a t  h e t  o n s  w e t e n  d a n  p a s s e n  w e  h e t  g e r e c h t  v o o r  u  a a n 

 

E E R S T 

t o m a a t  / b u r r a t a – o l i j f – c i t r u s  17€

m o s s e l t j e s / l o o k & t h i j m  18€€  

i b e r i c o  t o n a t o / k a p p e r t j e s / t o n i j n 19€ 

r u n d s t a r t a a r “ h o l s t e i n” / z o m e r t r u f f e l19€   

h u i s g e m a a k t e  g a r n a a l k r o k e t j e s    19€ 

r u n d s c a r p a c c i o  / o u d e  p a r m e z a a n  / t r u f f e l m a y o 19€

H O O F D G E R E C H T E N 

k o o l v i s / c o u r g e t t e / v e n k e l  27€

s c a m p i  / t o m a a t  / d i l l e  /c o u r g e t 25€  

z e e t o n g  “ m e u n i è r e ” 34€ 

p o u s s i n / s a l i e b o t e r / p a t a t a s  b r a v a s 26€ 

f i l e t   p u r  “ w i t – b l a u w”  / g e g r i l d / f r i e t j e s 32€ 

s t e a k  t a r t a a r 27€ 

c o t e  à  l ‘ o s   / v e r s e  f r i e t j e s / s l a a t j e  (2 p e r s ) 62€

e x t r a  s a u s 3€ 

o n g l e t  “ t a g l i a t a” 27€    

   

wenst u met een groep te komen genieten , contacteer ons en wij stellen samen met u een menu op en dit volgens uw budget

 

blijf op de hoogte van het nieuwe menu

eten & slapen